TågInfo

Enkel

Sök station


Latitude :
Longitude :

Sök Signatur

Sök tåg


⚠ Planerade Banarbeten

Skåne


Se planerade banarbeten i Skåne

Södra sverige

Se planerade banarbeten i Södra Sverige

Hässleholm - Kristianstad 19/3

Trafikverket utför underhållsarbete från lördag 19 mars kl. 22.50 till söndag 20 mars kl. 4.50.


Under tiden som arbetet pågår är tågen inställda mellan Hässleholm och Kristianstad. Bussar ersätter. Tänk på att det tar längre tid att resa med buss än med tåg.
Se störningar

Nya tillägg i informationen.

- Du kan se vilken tågoperatör som kör tåget.
- Du kan se ägaren av det aktuella tågläget.
= Fungerar inte att se bemanning.
= Se Bemanning.
Fungerar bara på tåg som körs av Transdev. Ses i tidtabellen för tåget.

Ny ikon för inställda tåg samt färgmarkering.
= Inställt tåg.
Röd Stapel = Ej i tid
Grön stapel = I tid
Orange stapel = Inställt

© 2018-2022 Tågstatus - Infotrain