TågInfo

Enkel

Sök station


Sök Signatur

Sök tåg

Nya tillägg i informationen.

- Du kan se vilken tågoperatör som kör tåget.
- Du kan se ägaren av det aktuella tågläget.
= Fungerar inte att se bemanning.
= Se Bemanning.
Fungerar bara på tåg som körs av Transdev. Ses i tidtabellen för tåget.

Ny ikon för inställda tåg samt färgmarkering.
= Inställt tåg.
Röd Stapel = Ej i tid
Grön stapel = I tid
Orange stapel = Inställt

© 2018-2022 Tågstatus - Infotrain